TÌM KIẾM

Sản phẩm   >>  Máy lạnh áp trần

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH21NUV1/R21NUV1 - (2.5HP)
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH DAIKIN
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH21NUV1/R21NUV1 - (2.5HP)
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh: 195x1,160x680 Dàn nóng: 685x800x300
 • Công suất : 1.0 HP ( 9 000 BTU)
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 100-120m3
 • Bảo hành : 1 Năm - Máy nén bảo hành 4 năm
 • Giá : 20.488.000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH26NUV1/R26NUV1(Y1) - ( 3HP)
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH DAIKIN
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH26NUV1/R26NUV1(Y1) - ( 3HP)
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh: 195x1,160x680 Dàn nóng: 770x900x320
 • Công suất : 3.0 HP ( 3.0 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 105-120m3
 • Bảo hành : 1 Năm - Máy nén bảo hành 4 năm
 • Giá : 22.568.000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH30NUV1/R30NUV1(Y1) - ( 3.5HP)
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH DAIKIN
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH30NUV1/R30NUV1(Y1) - ( 3.5HP)
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh: 195x1,160x680 Dàn nóng: 770x900x320
 • Công suất : 3.5 HP ( 3.5 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích từ 122 đến 140 mét khối
 • Bảo hành : 1 Năm - Máy nén bảo hành 4 năm
 • Giá : 24.648.000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH36NUV1/R36NUV1(Y1) - (4HP)
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH DAIKIN
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH36NUV1/R36NUV1(Y1) - (4HP)
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh: 195x1,590x680 Dàn nóng: 1,170x900x320
 • Công suất : 4.0 HP ( 4.0 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 140-160m3
 • Bảo hành : 1 Năm - Máy nén bảo hành 4 năm
 • Giá : 28.080.000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH42NUV1/R42NUY1 - (4.5HP)
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH DAIKIN
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH42NUV1/R42NUY1 - (4.5HP)
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh: 195x1,590x680 Dàn nóng: 1,170x900x320
 • Công suất : 4.5 HP ( 4.5 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 157-180m3
 • Bảo hành : 1 Năm - Máy nén bảo hành 4 năm
 • Giá : 30,576,000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH48NUV1/R48NUY1 - (5.5HP)
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH DAIKIN
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Daikin FH48NUV1/R48NUY1 - (5.5HP)
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh: 195x1,590x680 Dàn nóng: 1,345x900x320
 • Công suất : 5.5 HP ( 5.5 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 192-220m3
 • Bảo hành : 1 Năm - Máy nén bảo hành 4 năm
 • Giá : 33,176,000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ20/38CSR018
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH CARRIER
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ20/38CSR018
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước :
 • Công suất : 2.0 HP ( 18 000 BTU)
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 65-80m3
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 18.600.000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ030/38VTA030
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH CARRIER
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ030/38VTA030
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh (CxRxS): 232x1.200x625 Dàn nóng (CxRxS): 650x825x340
 • Công suất : 3.0 HP ( 3.0 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 105-120m3
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 29.700.000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ040/38VTA040
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH CARRIER
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ040/38VTA040
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh (CxRxS): 232x1.200x625 Dàn nóng (CxRxS): 945x1.130x432
 • Công suất : 4.5 HP ( 4.5 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 157-180m3
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 37.800.000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ050/38VTA050
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH CARRIER
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ050/38VTA050
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh (CxRxS): 232x1.650x625 Dàn nóng (CxRxS): 945x1.130x432
 • Công suất : 5.5 HP ( 5.5 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích từ 200-220m3
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 40.000.000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ060/38VTA060
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH CARRIER
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ060/38VTA060
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : Dàn lạnh (CxRxS): 232x1.650x625 Dàn nóng (CxRxS): 945x1.130x432
 • Công suất : 6.5 HP ( 6.5 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích từ 227-260 m3
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 46.200.000 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy lạnh áp trần Funiki AC24/AH24
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH FUNIKI
 • Model : MÁY LẠNH ÁP TRẦN FUNIKI AC24/AH24
 • Sản xuất tại : VIỆT NAM
 • Kích thước :
 • Công suất : 2.5 HP ( 24 000 BTU )
 • Sử dụng : Sủ dụng cho phòng có thể tích: 85-100m3
 • Bảo hành : 2 Năm
 • Giá : 0 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy lạnh áp trần Funiki AC27/AH27
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH FUNIKI
 • Model : MÁY LẠNH ÁP TRẦN FUNIKI AC27/AH27
 • Sản xuất tại : VIỆT NAM
 • Kích thước :
 • Công suất : 3.0 HP ( 3.0 NGỰA )
 • Sử dụng : Sủ dụng cho phòng có thể tích:105-120m3
 • Bảo hành : 2 Năm
 • Giá : 0 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy lạnh áp trần Funiki AC45/AH45
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH FUNIKI
 • Model : MÁY LẠNH ÁP TRẦN FUNIKI AC45/AH45
 • Sản xuất tại : VIỆT NAM
 • Kích thước :
 • Công suất : 5.0 HP ( 5.0 NGỰA )
 • Sử dụng : Sủ dụng cho phòng có thể tích:
 • Bảo hành : 2 Năm
 • Giá : 0 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy lạnh áp trần Funiki AC60/AH60
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH FUNIKI
 • Model : MÁY LẠNH ÁP TRẦN FUNIKI AC60/AH60
 • Sản xuất tại : VIỆT NAM
 • Kích thước :
 • Công suất : 6.5 HP ( 6.5 NGỰA )
 • Sử dụng : Sủ dụng cho phòng có thể tích:225-260
 • Bảo hành : 2 Năm
 • Giá :0 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần General ABG18A
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH GENERAL
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần General ABG18A
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : 199-990-655(mm)
 • Công suất : 2.0 HP ( 18 000 BTU)
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 85-100m3
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 0 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần General ABG24A
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH GENERAL
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần General ABG24A
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : 199-990-655(mm)
 • Công suất : 2.5 HP ( 24 000 BTU )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 110-120m3
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 0 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần General ABG36A
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH GENERAL
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần General ABG36A
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : 240-1660-700(mm)
 • Công suất : 4.0 HP ( 4.0 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 170-180m3,/
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 0 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần General ABG45A
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH GENERAL
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần General ABG45A
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : 240-1660-700(mm)
 • Công suất : 5.0 HP ( 5.0 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 210-220m3
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 0 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Máy Lạnh Áp Trần General ABG54A
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH GENERAL
 • Model : Máy Lạnh Áp Trần General ABG54A
 • Sản xuất tại : THAI LAN
 • Kích thước : 240-1660-700(mm)
 • Công suất : 6.0 HP ( 6.0 NGỰA )
 • Sử dụng : Dùng cho phòng có thể tích: 240-250m3
 • Bảo hành : 1 Năm
 • Giá : 0 VNĐ / VND (Đã bao gồm VAT)
Click vào sản phẩm để xem chi tiết